thiet bi khi nen, ong khi nen, ong dan hoa chat, ong phanh hoi, van bi, van buom, actuator, dau noi thuc pham, dau noi phanh hoi, air brake fitting. ZEC, Metalwork, Proval, Euroswitch, JJ

Định Hướng & Tầm Nhìn

ĐỊNH HƯỚNG CỦA CHÚNG TÔI

Hoạt động và phát triển chuyên sâu trong lĩnh vực tự động hóa và cung cấp thiết bị đào tạo. Công ty Kỹ Thuật ADT đã và đang xây phát triển nhanh và tạo ra giá trị thương hiệu bởi hướng đi riêng. Để phát triển sâu rộng và bền vững chúng tôi luôn dựa trên những giá trị cốt lõi về con người và tập trung vào nhu cầu của khách hàng.

 


TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

Là nhóm Công ty hàng đầu cung cấp thiết bị khí nén tầm cao tại Việt Nam là mục tiêu lớn của chúng tôi. Hướng tới hoạt động hiệu quả rộng khắp trên cả nước. 
Hợp tác bền vững với các đối tác chiến lược hiện hữu,  mở rộng khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng về khí nén.
Xây dựng đội ngũ nhân viên và cán bộ kỹ thuật đủ sức và nhanh chóng đáp ứng sự phát triển của thị trường.
Cung cấp thiết bị kèm theo các giải pháp kỹ thuật đồng bộ, trọn gói nhằm nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực tự động hóa cũng như trong lĩnh vực cung cấp thiết bị đào tạo.
Hướng tới sự kết hợp giữa kinh doanh, cung cấp dịch vụ kết hợp với sản xuất tạo sự phát triển bền vững của thương hiệu ADT Technology.