thiet bi khi nen, ong khi nen, ong dan hoa chat, ong phanh hoi, van bi, van buom, actuator, dau noi thuc pham, dau noi phanh hoi, air brake fitting. ZEC, Metalwork, Proval, Euroswitch, JJ

Tăng áp suất khí nén 2 cấp-tăng áp 2 đến 4 lần so với đầu vào

Tăng áp suất khí nén 2 cấp-tăng áp 2 đến  4 lần so với đầu vào

Tăng áp suất khí nén 2 cấp-tăng áp 2 đến 4 lần so với đầu vào

Khách hàng cần ổn định áp suất cho máy đóng gói với áp suất 7 bar, với yêu cầu chỉ có thể cung cấp áp nguồn max 2 bar. Giải pháp của chúng tôi là modul tăng áp suất tự động (air booster) IN 2 bar và OUT 8 bar, với bình tích áp phù hợp với lưu lượng tiêu thụ của hệ thống. Hệ thống tự động ngắt ngừng bơm khi áp suất đủ khi hệ thống không hoạt động và xả áp khi quá áp.

Khách hàng cần ổn định áp suất cho máy đóng gói với áp suất 7 bar, với yêu cầu chỉ có thể cung cấp áp nguồn max 2 bar. Giải pháp của chúng tôi là modul tăng áp suất tự động (air booster) IN 2 bar và OUT max 8 bar, với bình tích áp phù hợp với lưu lượng tiêu thụ của hệ thống. Hệ thống tự động ngắt ngừng bơm khi áp suất đủ khi hệ thống không hoạt động và xả áp khi quá áp.

Giaỉ pháp phù hợp cho các ứng dụng như:

- Nâng tải trọng cao thay vì phải tăng xy lanh nâng lớn hơn thì có thể dùng cách tăng áp suất để tăng lực đẩy.

- Cung cấp áp suất khí nén ổn định cho xylanh seal làm kín trong hệ thống máy đóng gói nhằm giảm phế phẩm.

Ổn định áp suất cho hệ thống dao cắt trong các nhà máy giấy.

 

 


Người viết : adtadmin